English Pages

5730 W. Fullerton Ave, Chicago, IL 60639
Tel.: (773) 237-1474 ---------------- Fax: (773) 237-1546
email: info@jakubowo.org


Polskie Strony


Biuletyn Parafialny

Informacje Ogólne
NOWOŚCI
Z Życia Parafii
Organizacje Parafialne

Kampania Milenijna


St. James
Elementary School

Polska-Sobotnia
Szkoła Katolicka

Kółko Teatralne
"A Czemu NIE"

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla


Przemyślenia Pastoralne
Muzyka
Ciekawe Link
i


KAMPANIA MILENIJNA

 

Kampania Milenijna - 1 List

Kampania Milenijna - 2 List

Kampania Milenijna - Spotkanie

Kampania Milenijna - "rzut oka" na nasze budynki

Kampania Milenijna - Wyjątkowy Dzień - 20 Maj 2001