20 stycznia 2002 mieliśmy okazję posłuchać
koncertu kolęd
z udziałem polonijnych zespołów dziecięcych.

Konferansjerami byli:

Aleksandra Gębka
Brian Lis

Kilka słów o naszych artystach

"KROPECZKI" - Dziecięcy zespół działający w parafii Św. Ferdynanda w Chicago tworzy 34 osobowa grupa dzieci w wieku od 3 - 8 lat. Zespół istnieje od grudnia 1998 roku. Założony został i jest prowadzony przez Sr. Katarzynę Zaręba, Misjonarkę Chrystusa Króla dla Polonii. Zespół "Kropeczki" jest laureatem "Złotej Nuty" na Festiwalu Polskiej Piosenki Religijnej w Chicago w 1999 roku. "Kropeczki" zaśpiewały gościnnie na płycie CD "Polonijne Serduska dzieciom". W ostatnim roku nagrały własną płytę z kolędami "MAŁEMU JEZUSOWI KROPECZKI". Śpiewają piosenki religijne, wznoszą swe ręce ku Bogu i dają radość ludziom.
SCHOLA DZIECIĘCA Z MISJI TRÓJCY ŚWIĘTEJ - Została założona trzy lata temu przez pana Marka Peca. Od tego roku szkolnego zajęła się dziećmi również Sr. Ewa Wittich, która przyjechała z Polski i jest organistką w tym kościele. Zespół liczy 25 dzieci i trzy osoby dorsłe. Obecnie schola bierze czynny udział podczas Mszy świętych w niedziele. W październiku 2001 roku schola pierwszy raz brała udział w przeglądzie Piosenki Religijnej w Chicago. 6 stycznia także po raz pierwszy wystawiła Jasełka w swojej parafii.
"SERDUSZKA" - Zespół założony przez Sr. Renatę Bochenek działa przy parafii Św. Ferdynanda od 5 lat. Dzieś funkcję tę przejęła Sr. Gracjana Zięba. Jednym z ważniejszych wydarzeń zespołu było spotkanie z Ojcem Świętym w 2000 roku w Rzymie. Zespół nagrał dwie płyty: "POLONIJNE SERDUSZKA DZIECIOM" oraz "BOŻEJ DZIECINIE".
"BOŻE NUTKI" - Scholka powstała w 1998 roku przy parafii Św. Jakuba w Chicago. Prowadzą ją Siostry Misjonarki Chrystusa Króla Sr. Beata i Sr. Wioletta Kołtun. Pierwszy występ zespołu był podczas Festiwalu Polskiej Piosenki Religijnej w 1998 roku. Od tej pory scholka nieustannie się rozrasta i dziisiaj liczy 43 dzieci, które śpiewają na chwałę Bogu podczas różnych uroczystości religijnych w parafii i gościnnie w różnych parafiach polonijnych w Chicago. W 2000 roku scholka wydała pierwszą płytę kompaktową pt. "BOŻONUTKOWE KOLĘDOWANIE".
W czasie kolędowania jedna z "bożonutkowych" rodzin wystąpiła w roli Matki Bożej. Św. Józefa i małego Jezuska, który wymachiwał rączkami ściągając aniołkom błyszczące aureole.

Gościnnie wystąpili:

p. Mariola
Napieralska
p. Zbigniew
Romanowski