BANKIET JUBILEUSZOWY
5-LECIA POLSKIEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY
IM. ŚW. JAKUBA W CHICAGO

 

Dnia 21 lutego 2004 w sobotę w godzinach wieczornych sala parafialna Kościoła św. Jakuba wypełniona została po brzegi. Całe grono pedagogiczne, nauczyciele, wychowawcy, katecheci, rodzice i goście przybyli na radosne świętowanie małego jubileuszu 5-lecia Polskiej Katolickiej Szkoły im. św. Jakuba. Sala pięknie przystrojona, miła atmosfera, dobra zabawa i wiele atrakcji czekało wszystkich uczestników bankietu.

Nauczycielka Alicja Pożywio przywitała wszystkich gości. Sr. Beata Kołtun Misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii - dyrektorka przedstawiła na początku historię powstania szkoły i jej sukcesy.

Swoją działalność szkoła rozpoczęła w roku 1999. Nikt nie myślał, że pierwszy rok istnienia zgromadzi taką rzeszę dzieci i młodzieży. W pierwszym roku szkoła liczyła 260 dzieci i 120 uczniów uczęszczających tylko na katechezę.
Wielką zachętą i ułatwieniem organizacyjnym był fakt, iż mieliśmy swoją szkołę parafialną, a więc problem lokalowy został rozwiązany. Po pierwszych ogłoszeniach pojawili się nauczyciele gotowi do pracy i pragnący służyć polskim dzieciom.

W roku szkolnym 2000/2001 została otwarta nowa zmiana w piątek, która zgromadziła wielu uczniów. Może dlatego liczba uczniów w porównaniu z pierwszym rokiem wzrosła dwukrotnie.

Rok szkolny 2002/2003 był szczególnym rokiem, ponieważ mury naszej szkoły opuścili pierwsi maturzyści (16) W tym roku dzieci naszej szkoły wraz z rodzicami brały udział w pielgrzymce do Rzymu. Z tej okazji wszystkie klasy pisały życzenia imieninowe dla Ojca św. Album ten nasze Siostry przekazały Ojcu św., który osobiście wysłał list dziękując za modlitwę, pamięć i życzenia.

W tym roku dodatkowym naszym sukcesem są sale przedszkolne utworzone w klasztorze Sióstr. Wzrost liczby dzieci przedszkolnych i problemy lokalowe zostały rozwiązane. Dzieci w pięknie przygotowanych salach mogą się bawić i uczyć języka polskiego.

Dziś szkoła liczy 840 uczniów w 40 oddziałach. W pracę dydaktyczną zaangażowanych jest 31 nauczycieli, wychowawców i katechetów.

01.jpg
01.jpg
02.jpg
02.jpg
03.jpg
03.jpg
04.jpg
04.jpg
05.jpg
05.jpg
06.jpg
06.jpg
07.jpg
07.jpg
08.jpg
08.jpg
09.jpg
09.jpg
10.jpg
10.jpg
11.jpg
11.jpg
12.jpg
12.jpg

W ciągu tych 5 lat dzieci naszej szkoły brały udział w różnych konkursach międzyszkolnych takich jak: konkurs matematyczny "Kangur", konkurs recytatorski i ostatnio konkurs wiedzy o Ojcu św. z okazji jubileuszu 25-lecia pontyfikatu. Dzieci biorące udział w tych konkursach rozsławiły naszą szkołę zdobywając najlepsze nagrody. Rokrocznie nasza szkoła bierze czynny udział w Paradzie 3 maja w centrum miasta.

Oprócz zajęć szkolnych dzieci rozwijają swoje talenty w różnych grupach pozalekcyjnych jak: zespół dziecięcy "Boże Nutki", zespół dzieci młodszych "Półnutki Boże", zespół młodzieżowy "Iskra", grupa teatralna, grupa tańców ludowych, dzieci uczą się gry na instrumentach, rozwijają swoje talenty plastyczne, są również redaktorami szkolnej gazetki

Page:   1  2 

[ Prev ]      [ Next ]